Regulaminy

Warsztat wprowadzający do metody TRE®

Moduł podstawowy 3H

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  80,00 zł lub zapłaty całości 150,00 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Warsztat wprowadzający TRE, termin warsztatu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na tydzień przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej lub zapłaty całości, przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 5. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 6. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 8. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Warsztat wprowadzający do metody TRE®

Moduł rozszerzony 8H

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  200,00 zł lub zapłaty całości 350 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Warsztat rozszerzony TRE, termin warsztatu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na tydzień przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 5. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 6. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 8. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Kurs Oddechu – Metoda Butejki i trening uważności

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300,00 zł lub zapłaty całości 590 zł
 3. Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Kurs Oddechu, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem kursu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 10. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzi

Kurs TFH

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300,00 zł lub opłacenie całości

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:
TFH, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na dwa tygodnie przed terminem kursu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.
 6. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.
 7. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 100%.
 8. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 50%.
 9. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzi

Weekendowy Trening Antystresowy NMS

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300,00 zł lub zapłaty całości 890 / 790

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:
Trening NMS, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 14 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Osoby towarzyszące ponoszą 70% kosztów uczestnictwa.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 14 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 7dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 9. Trening jest dla osób dorosłych.
 10. Możliwość wzięcia udziału osoby niepełnoletniej od 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
 11. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 13. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Aktywne  Wakacje

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  700,00 zł lub zapłaty całości

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Aktywne Wakacje 2019, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 21 dni przed terminem Aktywnych Wakacji 2019. W przeciwnym wypadku, rezerwacja miejsca ulega anulowaniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w Aktywnych Wakacjach 2019.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Osoby towarzyszące ponoszą 70% kosztów uczestnictwa.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 21 dni przed terminem Aktywnych Wakacji 2019 podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 21 dni do 14 dni przed terminem Aktywnych Wakacji 2019 podlega zwrotowi w 50%.
 7. Zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 7 dni przed terminem Aktywnych Wakacji 2019  podlega zwrotowi w 25%
 8. Zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 7 dni przed terminem Aktywnych Wakacji 2019 nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 11. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Regulamin spotkań indywidualnych

 1. Zadzwoń pod numer 501 822 856 i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne.
 2. Otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe.
 3. Po zwrotnym potwierdzeniu przez Ciebie terminu, następuje jego rezerwacja.
 4. Możesz też dokonać rezerwacji przez portal https://www.znanylekarz.pl/krzysztof-wadelski
 5. Na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój.
 6. Przyjdź 5 – 10 minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania.
 7. Bądź w stanie trzeźwości.
 8. Wyłącz przed sesją telefon.
 9. W przypadku twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.
 10. Zapewnij sobie czas po sesji, aby od razu nie wpadać w wir życia.
 11. Pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest twoim czasem.

ODWOŁANIE SPOTKANIA

Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i odwołasz spotkanie.

 1. Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo.
 2. W przypadku poinformowania mnie o odwołaniu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, będziesz poproszony o uregulowanie płatności za zarezerwowany termin.
 3. Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam umówione spotkanie na tych samych zasadach – co powyżej, to ja Tobie zapłacę za odwołane spotkanie lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.

Comments are closed.

 • Krzysztof Wadelski - ZnanyLekarz.pl