Warsztat TREmix – Zredukuj stres i napięcia z ciała 
Wprowadzenie do metody TRE®

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  80 zł lub zapłaty całości 150 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:  TREmix, termin warsztatu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej lub zapłaty całości, przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Opłata rezerwacyjna/ zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji  do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 8. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Warsztat NMS™ – Redukcja stresu w praktyce

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  150 zł lub zapłaty całości 300 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: NMS warsztat, termin warsztatu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Opłata rezerwacyjna/całości w razie odstąpienia od rezerwacji  do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 8. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Warsztat oddechowy – Zdrowy oddech, zdrowy Ty

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  80 zł lub zapłaty całości 150 zł
 3. Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Oddech warsztat, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata  w razie odstąpienia poniżej 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 9. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

 

Kurs Oddechu – Metoda dr Butejki i trening uważności

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300 zł lub zapłaty całości 590 zł
 3. Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Oddech kurs, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem kursu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 10. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Kurs TFH

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300 zł lub opłacenie całości 590 lub 640 od 2020 roku

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:
TFH, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 14 dni przed terminem kursu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.
 6. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.
 7. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 100%.
 8. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 50%.
 9. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Weekendowy Trening Antystresowy NMS

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300 zł lub zapłaty całości 890 / 790

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: NMS trening, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 14 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Osoby towarzyszące ponoszą 70% kosztów uczestnictwa.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 14 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 7 dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 9. Trening jest dla osób dorosłych.
 10. Możliwość wzięcia udziału osoby niepełnoletniej od 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
 11. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 13. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Letnie warsztaty pracy z ciałem

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  500,00 zł lub zapłaty całości

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Letnie warsztaty 2020, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Zapłata w kwocie 50% powinna być uiszczona na 14 dni przed terminem Letnich warsztatów 2020. W przeciwnym wypadku, rezerwacja miejsca ulega anulowaniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w Letnich warsztatach 2020.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Osoby towarzyszące ponoszą 70% kosztów uczestnictwa.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 14 dni przed terminem Letnich warsztatów 2020 podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 7 dni przed terminem Letnich warsztatów 2020 podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 7 dni przed terminem Letnich warsztatów 2020 nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Letnich warsztatów 2020 w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 10. W przypadku odwołania Letnich warsztatów 2020 wpłacona opłata rezerwacyjna / zapłata zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Regulamin spotkań indywidualnych

DOROŚLI/MŁODZIEŻ od 13 r.ż

Konsultacja – czas trwania spotkania 90 min / koszt 150 zł
Pierwsze spotkanie zawiera wywiad (zebranie podstawowych informacji i wytyczeniu kierunku pracy) + sesja indywidualna
– czas trwania sesji 90 min / koszt 150 zł
– każda następna sesja – czas trwania 60 min / koszt 120 zł
– na życzenie czas sesji 90 min / koszt 180 zł

DZIECI od 5 – 12 r.ż

Pierwsze spotkanie to konsultacja zawierająca wywiad z rodzicem bez uczestnictwa dziecka (60 min)
– czas trwania spotkania 60 min / koszt 100 zł
– pierwsza sesja indywidualna 60 min / koszt 100 zł
– każda następna sesja – czas trwania 30 min / koszt 50 zł
– na życzenie czas sesji 60 min / koszt 100 zł


 1. Zadzwoń pod numer 501 822 856 i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne.
 2. Otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe.
 3. Po wybraniu terminu i potwierdzeniu go przez Ciebie, następuje jego rezerwacja.
 4. Możesz też dokonać rezerwacji przez portal https://www.znanylekarz.pl/krzysztof-wadelski
 5. Na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój.
 6. Przyjdź 5 – 10 minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania.
 7. Bądź w stanie trzeźwości.
 8. Wyłącz przed sesją telefon.
 9. W przypadku twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.
 10. Zapewnij sobie czas po sesji, aby od razu nie wpadać w wir życia.
 11. Pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest twoim czasem.
 12. Nie prowadzę rozmów dotyczących pracy indywidualnej poprzez sms, mail, skypa ale w sprawach niecierpiących zwłoki możesz do mnie zadzwonić.
ODWOŁANIE SPOTKANIA

Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i odwołasz spotkanie.

 1. Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo.
 2. W przypadku poinformowania mnie o odwołaniu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, będziesz poproszony o uregulowanie płatności za zarezerwowany termin.
 3. Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam umówione spotkanie na tych samych zasadach – co powyżej, to ja Tobie zapłacę za odwołane spotkanie lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.
Close Menu
×

Koszyk