Zapoznaj się z naszymi regulaminami  zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów i spotkań indywidualnych.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wprowadziliśmy dodatkowe procedury bezpieczeństwa i regulamin zagrożenia oraz nanieśliśmy poprawki do regulaminów usług z którymi prosimy się zapoznać.
Powietrze w pomieszczeniach Pracowni jest non-stop oczyszczane urządzeniami na zasadach wielostopniowej filtracji Hepa, jonizacji i lampy UV-C, mające zadanie usuwanie m.in. bakterii, wirusów, grzybów i roztoczy.
Po każdych zajęciach pomieszczenia pracowni są dodatkowo sterylizowane za pomocą światła UV-C i ozonowania.
Dezynfekcja wyposażenia oraz możliwych powierzchni i wietrzenie pomieszczeń odbywa się na bieżąco.

×

Koszyk