Zapoznaj się z naszymi regulaminami zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów i spotkań indywidualnych.

 


Warsztat oddechowy w Komorze Normobarycznej

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres biuro@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  100 zł lub zapłaty całości Promocja 199 zł, zamiast 250 zł
 3. Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Oddech warsztat, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata  w razie odstąpienia poniżej 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 9. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Kurs Oddechu – Metoda dr Butejki i trening uważności

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres biuro@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300 zł lub zapłaty całości 590 zł
 3. Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Oddech kurs, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 7 dni przed terminem kursu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 10. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Kurs TFH (Dotyk dla Zdrowia – Kinezjologia stosowana

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres biuro@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300 zł lub opłacenie całości 640 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:
TFH, termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 14 dni przed terminem kursu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w kursie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.
 6. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.
 7. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 100%.
 8. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 50%.
 9. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji poniżej 3 dni przed terminem nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin

Weekendowy Trening Antystresowy NMS

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres biuro@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300 zł lub zapłaty całości 590 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: NMS trening, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto
71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Całkowita zapłata powinna być uiszczona na 14 dni przed terminem warsztatu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Osoby towarzyszące ponoszą 70% kosztów uczestnictwa.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 14 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 7. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 7 dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 9. Trening jest dla osób dorosłych.
 10. Możliwość wzięcia udziału osoby niepełnoletniej od 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
 11. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 13. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Letnie warsztaty pracy z ciałem nad morzem (Łazy 12 – 19.09.2020)

 1. Wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres biuro@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  400,00 zł lub zapłaty całości

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Letnie warsztaty 2020, imię i nazwisko uczestnika 
Konto: 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Całkowita zapłata  powinna być uiszczona do dnia 1 września 2020. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, lub zapłaty całości przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w Letnich warsztatach 2020.
 3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 4. Osoby towarzyszące ponoszą 70% kosztów uczestnictwa.
 5. Opłata rezerwacyjna / zapłata w razie odwołania warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna/zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 10 dni do 4 dni przed terminem Letnich warsztatów 2020 podlega zwrotowi w 50%.
 7. Zapłata w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 3 dni przed terminem Letnich warsztatów 2020 nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Letnich warsztatów 2020 w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 10. W przypadku odwołania Letnich warsztatów 2020 wpłacona opłata rezerwacyjna / zapłata zostanie zwrócona na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.
Close Menu
×

Koszyk