Regulaminy


Warsztatu wprowadzającego TRE®, Warsztatu zaawansowanego TRE® oraz Warsztatu Pracy z Oddechem

 1. Konieczne jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami https://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  80,00 zł – warsztat wprowadzający
  200,00 zł – warsztat zaawansowany
  200,00 zł – warsztat pracy z oddechem

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Warsztat wprowadzający/zaawansowany/oddechowy, Termin warsztatu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 2. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 3. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 4. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 6. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

 

Regulamin kursów TFH

 1. Konieczne jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  200,00 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:
TFH, Termin kursu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627

 1. Wpłata opłaty rezerwacyjnej i zgłoszenie mailowe jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w szkoleniu.
 2. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.
 4. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.
 5. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 50%.

Regulamin Warsztatów weekendowych

 1. Konieczna rejestracja poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami https://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  200,00 zł – weekend

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty:
Wakacje / Weekend, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Osoby towarzyszące ponoszą 100% kosztów uczestnictwa.
 2. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 3. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 4. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 6. Trening jest dla osób dorosłych.
 7. Możliwość wzięcia udziału osoby niepełnoletniej od 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
 8. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 10. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Regulamin Warsztatów wakacyjnych

 1. Konieczna rejestracja poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami https://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  300,00 zł – wakacje

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Wakacje / Weekend, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627.

 1. Osoby towarzyszące ponoszą 100% kosztów uczestnictwa.
 2. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 3. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 4. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 6. W przypadku organizowanych jakichkolwiek promocji, promocje nie łączą się.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 8. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Regulamin spotkań indywidualnych

 1. Zadzwoń pod numer 501 822 856 i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne.
 2. Otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe.
 3. Po zwrotnym potwierdzeniu przez Ciebie terminu, następuje jego rezerwacja.
 4. Na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój.
 5. Przyjdź 5-10 minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania.
 6. Bądź w stanie trzeźwości.
 7. Wyłącz przed sesją telefon.
 8. W przypadku twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.
 9. Zapewnij sobie czas po sesji, aby od razu nie wpadać w wir życia.
 10. Pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest twoim czasem.

ODWOŁANIE SPOTKANIA
Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i odwołasz spotkanie.

 1. Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo.
 2. W przypadku poinformowania mnie o odwołaniu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, będziesz poproszony o uregulowanie płatności za zarezerwowany termin.
 3. Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam umówione spotkanie na tych samych zasadach – co powyżej, to ja Tobie zapłacę za odwołane spotkanie lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.

 

Comments are closed

 • Krzysztof Wadelski - ZnanyLekarz.pl