PRZEPRACOWANIE TRAUMY

Przeżyłeś trudne wydarzenie? Dotknęła Cię przykra, traumatyczna sytuacja? Nie jesteś w stanie poradzić sobie z jej konsekwencjami?

To może być zjawisko traumy.

 

Jak mówi Peter A. Levine „Trauma nie musi być wyrokiem na całe życie”.

Poznaj najskuteczniejsze metody, które pozwolą Ci wyeliminować konsekwencje trudnych przeżyć.

  • Czym jest trauma?

Jest to bardzo trudne doświadczenie, które może powodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Człowiek może doświadczać różnych traum już od bardzo wczesnego etapu. Mogą to być przeżycia związane z trudnym porodem dla matki ale też i dla dziecka, nadużyciem fizycznym, psychicznym, przemocą, pobiciem, gwałtem, operacją, wypadkiem, katastrofą, byciem świadkiem czyjejś śmierci i wiele innych.

Trauma narusza nasz układ nerwowy, powodując swego rodzaju blokady, wyrwy, czy przerwy w przepływie energii życiowej. Może mieć ona wpływ na całe nasze życie, ale też na życie naszej rodziny i społeczeństwa. Wywołuje ona ból, cierpienie i choroby.

Trauma to wszystkie skrajne doświadczenia. To, co rzeczywiście jest dla kogoś traumatycznym przeżyciem jest bardzo indywidualne i zależy od wielu personalnych czynników.

  • Co mówią o traumie badania?

Od kiedy zaczęto zajmować się zjawiskiem traumy i PTSD (zespół stresu pourazowego) zyskała ona wiele określeń i podejść do jej leczenia. Ogólnym pojęciem, określającym traumę jest pojęcie urazu lub szoku w wyniku trudnych doświadczeń życiowych, objawiające się zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi.

Pierwsze naukowe obserwacje w tym temacie prowadził pod koniec XIX wieku Charcot, sugerując objawy histeryczne pacjentek jako źródła traumatycznych przeżyć. Dzisiejsza wiedza psychologiczna potwierdza wpływ urazów na osobowość jednostki, jakość jej życia, jak i na zapadalność na różnego rodzaju choroby, w tym autoimmunologiczne i nowotworowe.

Wszystkie te procesy są jednak odwracalne. Człowiek posiada wrodzoną zdolność samouzdrawiania, charakterystyczną również dla świata dzikich zwierząt. Po przeżyciu śmiertelnych zagrożeń wracają one do normalnego funkcjonowania tuż po uwolnieniu zatrzymanej energii, np. poprzez trzęsienie się. Zwierzęta te dalej funkcjonują w zdrowiu – robią to instynktownie i naturalnie. Bez gabinetów psychoterapeutycznych, szpitali psychiatrycznych, farmakoterapii. Ludzie jednak niekiedy potrzebują takiej pomocy. Na szczęście jest ona dostępna i często bardzo skuteczna.

  • Co zrobić, kiedy czuję, że potrzebuję pomocy w pracy z traumą?

Kiedy pojawiają się dolegliwości i uczucia związane ze zdarzeniem traumatycznym w postaci:

  • zamrożenia, sparaliżowania, znieruchomienia, przerażenia, strachu, bezradności i/lub bezsilności, smutku, braku koncentracji i skupienia, pojawiających się zaników w pamięci, flashbacków, zaburzeń snu, koszmarów nocnych, skrajnych zmian nastroju, wybuchów gniewu lub wściekłości, lęków, przytłoczenia, ataków paniki, nadaktywności – pobudzenia oraz innych

to sygnał, że sytuacja jest poważna. Sygnały takie mogą zostać zauważone przez kogoś z bliskich lub znajomych. Nie należy tych sygnałów lekceważyć.

Jeśli zaburzenia utrzymują się i nie mijają pomimo upływu czasu od traumatycznego zdarzenia, mówimy wtedy o PTSD (Zespół Stresu Pourazowego).

Jeśli odczuwasz któreś z wymienionych stanów, najlepiej jeśli zwrócisz się o pomoc. W leczeniu i wyeliminowaniu dolegliwości, które są następstwem traumy należy wesprzeć się i pracować specjalistycznymi metodami. Często tylko taka praca przynosi oczekiwane rezultaty.

  • Jak mogę Ci pomóc poradzić sobie ze zjawiskiem traumy?

Współczesna terapia traumy skoncentrowana jest na podejściach poznawczo-behawioralnych, a świat medyczny polega również na leczeniu farmakologicznym.

  • Jakie metody w leczeniu traumy stosuję?

Światowi eksperci w podejściu leczenia traumy mówią, że droga uwolnienia od traumy wiedzie poprzez ciało. Jest to nowatorskie podejście m.in. dr Davida Berceli (metoda TRE Trauma Releasing Exercises), czy dr Petera Levina (metoda SE Somatic Experiencing). Podejście dr Evy Reich (metoda GBE  Gentle Bio-Energetics) – córki Wilchelma Reicha, współpracownika Zygmunta Freuda, Gitena Tonkova (BBTR BioDynamic Breath & Trauma Release) to też praca z ciałem ukierunkowana na uwolnienie traumy z ciała.

I właśnie część z tych metod wykorzystuję w pracy z pacjentami po traumie. Poszczególne metody dobieram zawsze indywidualnie, skupiając się na potrzebach danej osoby i jej historii.

Wszystkie metody, którymi posługuję się w pracy są zweryfikowane i uznawane.

Ta sama energia, która powoduje wystąpienie objawów traumy, może nam dać poczucie siły, a gdy się ją odpowiednio zmobilizuje i ukierunkuje, może nas uzdrowić. Peter A. Levine

Ciało największym sprzymierzeńcem w leczeniu skutków traumy. David Berceli

Jeśli potrzebujesz wsparcia w leczeniu traumy, umów się na wizytę i wypróbuj metody, które skutecznie działają od wielu lat!

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top