PRACOWNIA

Pracownia Psychosomatyczna UWOLNIJ CIAŁO® powstała w roku 2012.

 

 

W ofercie Pracowni znajdują się możliwość pracy indywidulanej w postaci sesji indywidualnych, psychoterapeutycznych, terapeutycznych, zajęć, wykładów, szkoleń (zarządzanie stresem), kursów i warsztatów wzbogacających świadomość i rozwój uczestników oraz wszelkie działania skierowane na promocję zdrowego stylu życia.

Moja praktyka obejmuje obszar pracy psychoterapeutycznej,  terapeutycznej ze stresem, stresem pourazowym, traumą, psychosomatyką oraz rozwojem osobistym.

 • Ponad 6000 osób z kraju i z zagranicy wzięło udział w moich warsztatach 
 • Od roku 2012 prowadzę warsztaty wprowadzające do metody TRE®
 • Przeprowadziłem  wiele warsztatów i szkoleń zamkniętych dla różnych grup społecznych m.in. pacjentów onkologicznych, chorych na Parkinsona, z problemem NTM (nietrzymanie moczu)
 • Brałem udział w pierwszych projektach w Polsce w pracy z chorymi na SM używając metody TRE® (Rok 2014-2016) jako współprowadzący i asystujący
 • Prowadziłem różnego rodzaju prace terapeutyczne  dla podopiecznych 
   Stowarzyszeń, Fundacji, Placówek Wychowawczych, Placówek Pieczy Zastępczej
  (rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze)
  (Rok 2012 – 2017)
 • Posiadam swój program z zarządzania stresem, oparty na Naturalnych Metodach Samoregulacji™
 • Uzyskałem wiele referencji firm, instytucji i osób prywatnych
 • Współpracuję z Instytucjami Państwowymi i Urzędami, Firmami, Lekarzami
Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top