Regulamin

Regulamin
Warsztatu wprowadzającego TRE®, Warsztatu zaawansowanego TRE® oraz Warsztatu Pracy z Oddechem

 1. Konieczne jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
  80,00 zł – warsztat wprowadzający

200,00 zł – warsztat zaawansowany

200,00 zł – warsztat pracy z oddechem

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Warsztat wprowadzający/zaawansowany/oddechowy, Termin warsztatu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 35 1020 5558 0000 8602 3005 9036

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej, przesyłamy zwrotnie potwierdzenie rezerwacji miejsca w warsztacie.
 2. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 3. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych
 5. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

 

Regulamin kursów TFH

 1. Konieczne jest zgłoszenie poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub e-mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:

200,00 zł

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: TFH, Termin kursu, imię i nazwisko uczestnika na Konto 35 1020 5558 0000 8602 3005 9036

 1. Wpłata opłaty rezerwacyjnej i zgłoszenie mailowe jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w szkoleniu.
 2. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.
 4. W przypadku odwołania kursu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.
 5. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 100%.
 6. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji od 7 do 3 dni przed terminem kursu podlega zwrotowi w 50%.

Regulamin Warsztatów weekendowych

 1. Konieczna rejestracja poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:

200,00 zł – weekend

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Wakacje / Weekend, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 35 1020 5558 0000 8602 3005 9036.

 1. Osoby towarzyszące ponoszą 100% kosztów uczestnictwa.
 2. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 3. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 4. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 6. Trening jest dla osób dorosłych.
 7. Możliwość wzięcia udziału osoby niepełnoletniej od 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 9. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Regulamin Warsztatów wakacyjnych

 1. Konieczna rejestracja poprzez formularz w zakładce ZAPISY lub mailowo na adres marketing@uwolnijcialo.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
 2. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami http://uwolnijcialo.pl/przeciwwskazania/
 3. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości:

300,00 zł – wakacje

Kwota opłaty rezerwacyjnej jest zaliczana na poczet zapłaty.

Tytuł wpłaty: Wakacje / Weekend, Termin, imię i nazwisko uczestnika na Konto 35 1020 5558 0000 8602 3005 9036.

 1. Osoby towarzyszące ponoszą 100% kosztów uczestnictwa.
 2. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji powyżej 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 100%.
 3. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w okresie od 14 dni do 21 dni przed terminem warsztatu podlega zwrotowi w 50%.
 4. Opłata rezerwacyjna w razie odstąpienia od rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed terminem warsztatu nie podlega zwrotowi.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej przesyłamy potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych.
 7. W przypadku odwołania warsztatu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócone na konto wpłacającego w ciągu 72 godzin.

Regulamin spotkań indywidualnych

 1. Zadzwoń pod numer 501 822 856 i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne.
 2. Otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe.
 3. Po zwrotnym potwierdzeniu przez Ciebie terminu, następuje jego rezerwacja.
 4. Na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój.
 5. Przyjdź 5-10 minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania.
 6. Bądź w stanie trzeźwości.
 7. Wyłącz przed sesją telefon.
 8. W przypadku twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.
 9. Zapewnij sobie czas po sesji, aby od razu nie wpadać w wir życia.
 10. Pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest twoim czasem.

ODWOŁANIE SPOTKANIA
Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i odwołasz spotkanie.

 1. Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo.
 2. W przypadku poinformowania mnie o odwołaniu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, będziesz poproszony o uregulowanie płatności za zarezerwowany termin.
 3. Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam umówione spotkanie na tych samych zasadach – co powyżej, to ja Tobie zapłacę za odwołane spotkanie lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.

 

Comments are closed.

 • Krzysztof Wadelski - ZnanyLekarz.pl