• Wsparcie dla Ucznia, Rodzica i Nauczyciela

    DLA SZKÓŁ Wsparcie dla Ucznia, Rodzica i Nauczyciela Szanowni Państwo! Dyrektorzy Szkół, Placówek, Placówek Szkolno-Wychowawczych, Nauczyciele, Pedagodzy i Rodzice, zwracamy się do Was z Apelem! Zauważcie Państwo, że wszystko wokół nas jakby przyśpiesza.  W dobie informatyki i coraz szybszego przepływu informacji, w ogóle lub bardzo mało czasu poświęcamy na różnego rodzaju działania zmierzające do zredukowania pobudzenia i napięcia psychofizycznego. Wydaje się, że…