Konsultacja / Sesja Indywidualna

Uwaga! 
przerwa do 14 stycznia 2019r.

Spotkanie indywidualne może mieć trzy formy:                                                                   
 „Zaufaj ciału i odzyskaj radość życia ” – Aleksander Lowen
  • poznawczo – coachingowe (chcesz doświadczyć np. masażu, balansu, różnych technik oddechowych, sesji oddechowej, ćwiczeń TRE, testów mięśniowych, ćwiczeń bioenergetycznych, uwalniania emocjonalnego, rozbrajania segmentowego, metamorfozy,  medytacji, technik  uważności, technik relaksacji, wizualizacji, samej relaksacji… lub nauczyć się jakiejś techniki do pracy własnej)
  • konsultacyjne (masz  potrzebę np. zweryfikowania swojej wiedzy i upewnienia się czy taki model integrujący edukację, terapię werbalną z terapią ciała w celu uzdrowienia i rozwoju  będzie dla Ciebie korzystny i bezpieczny, w jaki sposób taka forma pracy  będzie mogła wpłynąć na poprawienie Twojego zdrowia i samopoczucia, czy moja osoba jest tą z którą możesz i chcesz pracować …)
 • terapeutyczne (podjęłaś/łeś decyzje na aktywną i partnerską współpracę ze mną, zmierzającą do oczekiwanych przez Ciebie zmian)

Mogę Ciebie wspierać i towarzyszyć Tobie w różnego rodzaju kryzysach i procesach. Zarówno w rozwoju osobistym, jak i we wspomaganiu leczeniu chorób, chorób o podłożu psychosomatycznym, zaburzeń, dysfunkcji oraz uzależnień.

Obszary mojego wsparcia:

• lęk, depresja, nerwica, zaburzenia emocjonalne, kryzysy, PTSD, trauma, ból, uzależnienia
• zaburzenia: snu, seksualne, czucia, odżywiania, psychosomatyczne
• przywracanie spokoju
• praca z oddechem
• wypalenie zawodowe
• rozwój osobisty
• zwiększanie poczucia ciała, bycia w nim tu i teraz
• poprawa koncentracji i uczenia się (ADD)
• niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
• poprawa relacji międzyludzkich (rodzina, praca, szkoła)

Spotkania odbywają  się w kameralnej atmosferze, w poczuciu  bezpieczeństwa, zaufania, empatii i poufności.
Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 19.00
Piątek od godz. 8.00 – 15.00

Krzysztof Wadelski
501 822 856

  Zamów wizytę


DOROŚLI
Termin ustalany jest indywidualnie.
Pierwsza sesja zawsze zawiera wywiad (zebranie podstawowych informacji i wytyczeniu kierunku pracy)
– czas trwania sesji 90 min / koszt 150 zł
Każda następna sesja – czas trwania 60 min / koszt 120 zł

DZIECI / MŁODZIEŻ
Termin ustalany jest indywidualnie 
Pierwsza sesja zawiera wywiad z rodzicem (zebranie podstawowych informacji i wytyczeniu kierunku pracy)
– czas trwania sesji 60 min / koszt 100 zł
Każda następna sesja – czas trwania 30 min / koszt 50 zł

     ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH
 • zadzwoń i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne;
 • otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe;
 • po zwrotnym potwierdzeniu przez Ciebie terminu, następuje jego rezerwacja;
 • na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój;
 • przyjdź 5-10 min wcześniej przed umówioną godziną spotkania;
 • bądź w stanie trzeźwości;
 • wyłącz przed sesją telefon;
 • w przypadku Twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana;
 • zapewnij sobie czas po sesji, aby może nie od razu wpadać w wir życia; 
 • pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest Twoim czasem.
  Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i  odwołasz spotkanie.

  – Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo. W przypadku poinformowania mnie o odwołaniu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, będziesz poproszony o uregulowanie płatności za zarezerwowany termin.
  – Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam umówione spotkanie na tych samych zasadach  co powyżej, to ja Tobie zapłacę za odwołanie spotkania lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.Comments are closed.

 • Krzysztof Wadelski - ZnanyLekarz.pl