Jest bardzo trudnym doświadczeniem, które może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Człowiek od samego poczęcia doświadcza różnych traum. Mogą to być przeżycia związane z  trudnym porodem dla matki ale też i dla dziecka, nadużyciem fizycznym, psychicznym, przemocą, pobiciem, gwałtem, operacją, wypadkiem, katastrofą, bycia świadkiem czyjejś śmierci i wiele innych… 
Są to wszystkie skrajne doświadczenia i to, co jest dla kogo traumatycznym przeżyciem, jest bardzo osobliwe i zależy od wielu czynników.

Od kiedy zaczęto zajmować się  zjawiskiem Traumy i PTSD opisując „syndrom traumy, gwałtu (lata 70. XX wieku) trauma „ dorobiła się” wielu określeń i podejść jej leczenia. Takim pojęciem ogólnym określającym traumę jest pojęcie urazu / szoku  w wyniku trudnych doświadczeń życiowych, objawiający się zaburzeniami psychicznym i somatycznymi.

Pierwsze naukowe obserwacje prowadził pod koniec XIX wieku Charcot, sugerując objawy histeryczne pacjentek jako źródła traumatycznych przeżyć. Dzisiejsza wiedza psychologiczna potwierdza wpływ urazów na osobowość jednostki, jakość jej życia, jak i na zapadalność na różnego rodzaju choroby w tym autoimmunologiczne i nowotworowe.  Są już wyniki badań mówiących o wpływie traumy na zmianę DNA – są to złe wieści.

Dobre wieści są takie, że te procesy są odwracalne. Bowiem człowiek ma wrodzoną zdolność samouzdrawiania, tak jak to odbywa się w świecie  dzikich zwierząt. One  po przeżyciu śmiertelnych zagrożeń wracają do normalnego funkcjonowania, kiedy to uwolnią zatrzymaną energię poprzez trzęsienie się. Robią to instynktownie i naturalnie. W tym świecie dzikich zwierząt nie ma gabinetów psychoterapeutycznych, szpitali psychiatrycznych, farmakoterapii, te zwierzęta funkcjonują w zdrowiu po tych trudnych przeżyciach.

Współczesna terapia skoncentrowana jest na podejściach poznawczo-behawioralnych,  a świat medyczny na leczeniu farmakologicznym.

Nowatorskie podejścia dr Davida Berceli (metoda TRE Trauma Releasing Exercises), dr Petera Levina (metoda SE Somatic Experiencing) światowych ekspertów w podejściu leczenia traumy  mówią, że drogą uwolnienia od traumy jest poprzez ciało. Podejście dr Evy Reich (metoda GBE  Gentle Bio-Energetics) – córki Wilchelma Reicha współpracownika Zygmunta Freuda, Gitena Tonkova (BBTR BioDynamic Breath & Trauma Release) to też praca z ciałem ukierunkowana na uwolnienie traumy z ciała.

Trauma narusza układ nerwowy, powodując różne „blokady”, „wyrwy” „przerwę w przepływie energii życiowej (różnie to nazywamy), może mieć wpływ na całe życie jednostki, rodziny i społeczeństwa.  Wywołuje ból, cierpienie i choroby.

„Ale trauma nie musi być wyrokiem na całe życie”

                                                          Peter A. Levine

Kiedy pojawiają się dolegliwości i uczucia związane ze zdarzeniem traumatycznym w postaci: zamrożenia, sparaliżowania, znieruchomienia, przerażenia, strachu, bezradności i/lub bezsilności, smutku, braku koncentracji i skupienia, pojawiających się „dziur” w pamięci”, flashbacków, zaburzeń snu, koszmarów nocnych, skrajnych zmian nastroju, wybuchów gniewu lub wściekłości, lęków, przytłoczenia, ataków paniki, nadaktywności – pobudzenia… i wielu innych, wtedy pojawia się stwierdzenie, że coś jest NIE TAK!
                                                       
Czasami, że coś jest NIE TAK! zauważa ktoś z bliskich lub też znajomych.

Jeśli zaburzenia utrzymują się i nie mijają pomimo upływu czasu od zdarzenia, mówimy wtedy o  PTSD (Zespół Stresu pourazowego)

Co wtedy ma zrobić osoba doświadczająca takich dolegliwości?

Powinna zwrócić się o pomoc, bowiem aby uleczyć – uzdrowić dolegliwości, które są następstwem traumy, trzeba pracować specjalistycznymi metodami, które te dolegliwości zniwelują.

Więcej o metodach, którymi się posługuję w swojej pracy tutaj

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wkrótce pojawi się również nowela europejskiej klasyfikacji ICD. Osią wystąpienia będzie porównanie kryteriów diagnostycznych PTSD w DSM-IV TR i DSM5

Ta sama energia, która powoduje wystąpienie objawów traumy, może nam dać poczucie siły, a gdy się ją odpowiednio zmobilizuje i ukierunkuje, może nas uzdrowić” Peter A. Levine

„Ciało największym sprzymierzeńcem w leczeniu skutków traumy”

                                                            David Berceli

Metody, którymi się posługujemy w naszej pracy są zweryfikowane i mają badania a niektóre nawet badania kliniczne.

Proponujemy:

  • Sesja indywidualna/konsultacja
    (Ćwiczenia TRE®, BBTRS®, GBE – masaż dotyk motyla, Balans, Uwalnianie Emocjonalne, TFH, Świadomy Oddech, Hawkins, Butejko, TFH – Kinezjologia Stosowana, Techniki Medytacyjne i Uważności, Techniki Relaksacyjne)

 

 

Close Menu
×

Koszyk