Pracownia Psychosomatyczna Uwolnij Ciało powstała w roku 2012.

W ofercie Pracowni znajdują się konsultacje, sesje indywidualne, zajęcia, wykłady, seminaria, szkolenia (zarządzanie stresem), kursy i warsztaty wzbogacające świadomość i rozwój uczestników oraz wszelkie działania skierowane na promocję zdrowego stylu życia.

Nasza praktyka obejmuje obszar pracy ze stresem, stresem pourazowym, traumą, psychosomatyką oraz rozwojem osobistym.

 • Ponad 5000 osób z kraju i z zagranicy wzięło udział w naszych warsztatach 
 • Od roku 2012 prowadzimy warsztaty wprowadzające do metody TRE®
 • Przeprowadziliśmy wiele warsztatów i szkoleń zamkniętych dla różnych grup społecznych m.in. pacjentów onkologicznych, chorych na Parkinsona, z problemem NTM (nietrzymanie moczu)
 • Braliśmy udział w pierwszych projektach w Polsce w pracy z chorymi na SM używając metody TRE® (Rok 2014-2016) jako współprowadzący i asystujący
 • Prowadzimy różnego rodzaju prace terapeutyczne  dla podopiecznych 
   Stowarzyszeń, Fundacji, Placówek Wychowawczych, Placówek Pieczy Zastępczej
  (rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze)
  (Rok 2012 – 2017)
 • Posiadamy swój program z zarządzania stresem, oparty na Naturalnych Metodach Samoregulacji™
 • Uzyskaliśmy wiele referencji firm, instytucji i osób prywatnych
 • Współpracujemy z Instytucjami Państwowymi i Urzędami, Firmami, Lekarzami
×

Koszyk