Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce stosujemy procedury związane z higieną i bezpieczeństwem wg. wytycznych. Każda osoba korzystająca ze spotkania indywidualnego/konsultacji otrzymuje przed wizytą e-maila z procedurami zachowania się w obiekcie, instrukcję higieny i bezpieczeństwa.

Powietrze w pomieszczeniach Pracowni jest non-stop oczyszczane urządzeniami na zasadach wielostopniowej filtracji Hepa, jonizacji i lampy UV-C, mające zadanie usuwanie m.in. bakterii, wirusów, grzybów i roztoczy. Po każdych zajęciach pomieszczenia pracowni są dodatkowo sterylizowane za pomocą światła UV-C i ozonowania. Dezynfekcja wyposażenia oraz możliwych powierzchni i wietrzenie pomieszczeń odbywa się na bieżąco.

Przestrzeń Pracowni, to miejsce kameralnej atmosfery w poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, empatii i poufności. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wyznanie religijne, poglądy polityczne, orientację seksualną. 

Więcej o regulaminach i procedurach tutaj
 

Spotkanie indywidualne może mieć trzy formy:    
 • poznawczo – coachingowe (chcesz doświadczyć np. masażu, balansu, różnych technik oddechowych w tym metodę dr Butejki, sesji oddechowej, ćwiczeń TRE, testów mięśniowych, ćwiczeń bioenergetycznych, uwalniania emocjonalnego, rozbrajania segmentowego, metamorfozy,  medytacji, technik  uważności, technik relaksacji, wizualizacji, samej relaksacji… lub nauczyć się jakiejś techniki do pracy własnej)
 • konsultacyjne (masz  potrzebę np. zweryfikowania swojej wiedzy i upewnienia się czy taki model integrujący edukację, psychoterapię z terapią ciała w celu uzdrowienia i rozwoju  będzie dla Ciebie korzystny i bezpieczny, w jaki sposób taka forma pracy będzie mogła wpłynąć na poprawienie Twojego zdrowia i samopoczucia, czy moja osoba jest tą z którą możesz i chcesz pracować …) 
 • psychoterapeutyczne/terapeutyczne (podjęłaś/łeś decyzje na aktywną i partnerską współpracę ze mną, zmierzającą do oczekiwanych przez Ciebie zmian)

Mogę Ciebie wspierać i towarzyszyć Tobie w różnego rodzaju kryzysach i procesach. Zarówno w rozwoju osobistym, jak i we wspomaganiu leczeniu chorób, schorzeń o podłożu psychosomatycznym, zaburzeń, dysfunkcji oraz uzależnień.

Obszary mojego wsparcia:

• lęk, depresja, nerwica, zaburzenia emocjonalne, schorzenia psychosomatyczne, kryzysy, PTSD,
praca ze stresem, traumą, bólem, uzależnieniami, współuzależnieniami
• zaburzenia snu
• zaburzenia seksualne
• przywracanie prawidłowego wzorca oddechowego
• poprawa koncentracji i uwagi oraz uczenia się (ADD)
• niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
• wypalenie zawodowe
• rozwój osobisty
• poprawa relacji międzyludzkich (rodzina, praca, szkoła)

Możesz się ze mną umówić od poniedziałku do czwartku w godz. 15.30 -21.00
Piątek od godz. 8.00 – 15.30

Krzysztof Wadelski
 501 822 856


DOROŚLI/MŁODZIEŻ od 13 r.ż
 • Konsultacja psychoterapeutyczna – Pierwsza wizyta 80 min / koszt 150 zł
  Pierwsze spotkanie zawiera wywiad, wstępne rozpoznanie problemu lub tematu do wspólnej pracy i możliwość sesji pracy z ciałem.
 • Psychoterapia indywidualna – Kolejna wizyta, czas 50 min / koszt 120 zł
 • Terapia indywidualna – Kolejna wizyta, czas 50 min / koszt 120 zł
DZIECI od 5 – 12 r.ż
 • Konsultacja terapeutyczna – Pierwsze wizyta, wywiad z rodzicem bez uczestnictwa dziecka – czas 50 min / koszt 100 zł
 • Terapia indywidualna – pierwsza sesja pracy z dzieckiem – czas 50 min / koszt 100 zł
 • Terapia indywidualna – kolejna wizyta – czas 25 min / koszt 50 zł

 1. Zadzwoń pod numer 501 822 856 i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne.
 2. Otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe.
 3. Po wybraniu terminu i potwierdzeniu go przez Ciebie, następuje jego rezerwacja.
 4. Możesz też dokonać rezerwacji przez portal https://www.znanylekarz.pl/krzysztof-wadelski
 5. Na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój.
 6. Przyjdź 5  minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania.
 7. Bądź w stanie trzeźwości.
 8. Wyłącz przed sesją telefon.
 9. W przypadku twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.
 10. Zapewnij sobie czas po sesji, aby od razu nie wpadać w wir życia.
 11. Pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest twoim czasem.
 12. Nie prowadzę rozmów dotyczących pracy indywidualnej poprzez sms, mail, skypa ale w sprawach niecierpiących zwłoki możesz do mnie zadzwonić.
ODWOŁANIE LUB PRZESUNIĘCIE TERMINU SPOTKANIA

Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i odwołasz spotkanie lub będziesz chciał przesunąć je na inny termin.

 1. Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo.
 2. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego umówiony wcześniej termin, będziesz poproszony o uregulowanie płatności za zarezerwowany termin.
 3. Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam lub przesunę umówione spotkanie na tych samych zasadach – co powyżej, to ja Tobie zapłacę  lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.

♥ ZAPRASZAM ♥ 

×

Koszyk