• Sesja indywidualna / Konsultacja

    „Zaufaj ciału i odzyskaj radość życia” – Aleksander Lowen  Spotkanie indywidualne może mieć trzy formy:     poznawczo – coachingowe (chcesz doświadczyć np. masażu, balansu, różnych technik oddechowych, sesji oddechowej, ćwiczeń TRE, testów mięśniowych, ćwiczeń bioenergetycznych, uwalniania emocjonalnego, rozbrajania segmentowego, metamorfozy,  medytacji, technik  uważności, technik relaksacji, wizualizacji, samej relaksacji… lub nauczyć się jakiejś techniki do pracy własnej) konsultacyjne (masz  potrzebę np. zweryfikowania…